Danh mục sản phẩm

Triết lý kinh doanh ADOOR COMPANY
Những giá trị cam kết tại ADOOR

Từ những ngày đầu thành lập, những sáng lập viên ADOOR luôn cùng một ước mơ, một canh cánh trong lòng là phải cung cấp sản phẩm tốt với chi phí hợp lý nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất đem lại những giá trị thật sự mà khách hàng đáng được hưởng.

Chúng tôi những con người ADOOR COMPANY đang ngày đêm làm việc không mệt mỏi và miệt mài với ước mơ như thế


Tại ADOOR Company :


- Giá trị đem lại cho khách hàng, cho xã hội là điều tiên quyết số 1 phải đạt:

-> Chất lượng hạng A
->
Dịch vụ hạng A
-> Giá chỉ B

- Đảm bảo cuộc sống và tương lai phát triển nhân viên là điều ưu tiên số 2

- Lợi ích cổ đông và nhà đầu tư là ưu tiên số 3

- Những người sáng lập --- Xếp ưu tiên cuối cùng 

Trên những giá trị cam kết này mỗi thành viên ADOOR đều tự hào về chính sách của công ty, đóng góp nỗ lực cho sự phát triển của công ty, cho những giá trị tốt đẹp mà công ty cam kết. Và cảm ơn mỗi con người đang ngày đêm cống hiến nỗ lực để đem lại sự phát triển của ADOOR Company " Ngôi nhà nhỏ của những ước mơ lớn "